KANKAANPÄÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY
 
Yhdistys päätti kesäkokouksessa 3.7.2020 seuraavaa:
 
Vierasoikeusjärjestelmän vahvistaminen
 
➢ Vieraskortin tilinumero OP FI94 51060120088168. Maksajaksi tulee merkitä
isäntä ja viestikenttään vieraan nimi, sekä montako päivää lupa käsittää.
Vieraan saalis isännän kiintiöstä.
➢ Luvan hinta 15 euroa/vrk.
 
Riistan rauhoitusajat, rauhoitettavat eläimet ja saaliskiintiöt.
 
Riistan rauhoitusajoiksi ja jäsenen henkilökohtaiseksi saaliskiintiöksi esitetään
seuraavaa: (toisen jäsenen saaliskiintiötä ei voi käyttää / luovuttaa)
 
➢ Riistaeläinten metsästysaika Riistakeskuksen asetusten mukaan.
➢ Saaliskiintiöiksi esitetään 1 urosmetso (koppelo rauhoitettu) ja 3 teertä.
➢ Kyyhkystys ja sorsastus kielletään Kyynärjärvellä iltaisin klo 22.00 jälkeen.
➢ Seuran vuokraamalla Kyynärjärven vesialueella sorsastus aloitetaan 20.8
kello12:00 siten, että rantaan / vesialueelle ei mennä ennen edellä
mainittua ajankohtaa. Aloituspäivän jälkeen sorsastus jatkuu vain
parittomina päivinä syyskuun loppuun ja 1.10 alkaen normaalisti.
➢ Jouluaatto, joulupäivä ja pitkäperjantai pääsiäispyhineen rauhoitetaan
metsästykseltä.
 
Huom!
➢ Viljelykset ja laitumilla oleva karja on otettava huomioon.
➢ Huomioidaan toisten perustamat ruokintapaikat hyviä metsästystapoja
kunnioittaen.
➢ Yksityisten mailla moottoriajoneuvoilla ajo, ruokintapaikan
perustaminen, riistakameran asentaminen on kielletty ilman
maanomistajan lupaa.
➢ Huomioikaa etäisyys asuttuun rakennukseen 150m. Lyijyhauli ammuttuna
45 asteen kulmassa lentää 100m/1mm.
 
Rauhoitusalueet:
➢ Ruokojärvi on rauhoitettu.
➢ Kankaanjärvi kokonaan ja siitä lähtevä oja.
➢ Muista tarkistaa B-barkista metsästysalue.
 
Kauriin ja majavan metsästyksestä esitetään:
➢ Kaurisjahdissa metsästäjäkohtainen kiintiö on 3 kaurista – muista
ilmoitusvastuu Oma Riistaan 7 vrk:n kuluessa.
➢ Kevätpukkijahtiin nimetään yhdyshenkilöksi Esa Eloranta p: 040 1527707,
joka vastaa kevätpukki- ja majavajahdeista sekä kiintiöiden
noudattamisesta.
➢ Kevätpukkikiintiö 10 urosta. Metsästäjäkohtainen kiintiö 1 uros –
ilmoitusvelvollisuus yhdyshenkilölle ja Oma Riistaan.
➢ Vuosikortin haltija saa ampua 3 kaurista.
➢ Vieraskortilla kauris on isännän kiintiöstä.
 
Pöytäkirja nähtävissä kokonaisuudessaan sihteerillä
 
Terveisin Mikko Koivisto
sihteeri KMY
044 5787414