user_mobilelogo

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.

Metsästäjäliitton uutiset

Metsästäjäliiton uutiset RSS

Metsästäjäliiton uutiset Metsästäjäliiton uutiset RSS
 • Metsästäjäliitto suosittelee aloittamaan näädän rautapyynnin vasta marraskuussa
  Viime aikoina huomiota on herättänyt kolme karhua, joiden etukäpälään on tarttunut mitä todennäköisimmin näätien pyytämiseen tarkoitettu rauta. Metsästäjäliitto suosittaa pitämään näätärautoja vireessä vain marraskuusta maaliskuun loppuun, jolloin karhut yleensä nukkuvat talviunta ja näädän karva on parhaassa kunnossa. Suomessa ei saa pyytää pienpetoja avonaisilla raudoilla eikä jalkaraudoilla. Ainoa laillinen rautatyyppi on heti tappavat raudat, jotka tulee olla suojattu niin, että muiden...
 • Kemikalieverket publicerade ett förslag om begränsning av kulor, hagel och fiskevikter tillverkade av bly
  Europeiska unionens kemikaliemyndighet (ECHA) publicerade idag den 3 februari 2021 sitt förslag till kommissionen om begränsning av användningen av kulor, hagel och fiskevikter tillverkade av bly. Jägarförbundet rapporterar mer om ämnet efter att först ha bekantat sig med förslagets omfattande 900-sidiga material. I förslaget föreslås totalförbud och begränsningar för användningen av kulor och hagel av bly, både vid jakt och vid sportskytte. Förslaget begränsar också användningen av fiskevikter...
 • Jägarförbundet: Ministeriet ska besluta om stamvårdande jakt på varg
  Naturresursinstitutet (Luke) publicerade den 2 september 2021 en mellanrapport om arbetet med att fastställa en gynnsam skyddsnivå för varg. Jägarförbundet förutsätter att jord- och skogsbruksministeriet (JSM) utarbetar ett förslag om inledande av stamvårdande jakt på det sätt som minister Leppä meddelar. Vid remissdebatten om medborgarinitiativet om stamvårdande jakt på varg den 18 november 2020 konstaterade minister Leppä i riksdagen: "Definitionen av en gynnsam skyddsnivå har en...
 • ECHA publishes proposal to restrict lead bullets, gunshot and fishing weights
  On 3 February 2021, the European Chemicals Agency (ECHA) published its proposal to the Commission on restricting the use of lead bullets, gunshot and fishing weights. The Finnish Hunters' Association will provide more information on the topic after having studied the proposal's extensive 900-page documentation. The proposal proposes both total bans and restrictions on the use of lead bullets and gunshot in both hunting and shooting sports. The proposal also limits the use of...
 • Lyijyn totaalikiellon sosioekonomisista vaikutuksia aliarvioitu
  Euroopan metsästäjien kattojärjestö FACE teetätti kyselytutkimuksen siitä, miten ehdotettu lyijyn totaalikielto vaikuttaisi Euroopan seitsemään miljoonaan metsästäjään. Lyijyn kieltämisen sosioekonomiset vaikutukset ovat selvästi Euroopan kemikaaliviraston tekemiä arvioita suuremmat. Laajaan kyselyyn osallistui yli 18 000 metsästäjää ja urheiluampujaa Euroopan talousalueelta. Mukana oli myös suuri määrä suomalaisia metsästäjiä ja urheiluampujia. Tärkeimpänä johtopäätöksenä on, että arviolta...

Riista.fi uutiset

Suomen riistakeskus

Finlands viltcentral Suomen riistakeskus

Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia!

Tulevat tapahtumat kalenteri

ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30